Polityka prywatności

Obowiązuje od dnia 25. maja 2018
zmieniliśmy zasady ochrony prywatności MMPLUS Sp. z o.o. przystosowując je do wymogów RODO

 

Ochrona prywatności Klientów jest wpisana w zasady naszej Firmy. Zmiany wprowadzone przez Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) pomogły ujednolicić procedury przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Dla Was oznacza to większą przejrzystość informacji o danych kontaktowych Administratora danych, Inspektora Ochrony Danych, zasadach, celach przetwarzania, przechowywaniu i ochronie danych osobowych oraz podstawie prawnej przetwarzania. Ponadto informujemy w Polityce prywatności o przysługującym Wam prawom, dlatego zachęcamy do przeczytania poniższego dokumentu.

 

Niniejszym Polityka prywatności Sklepu mmplus.pl jest skierowana do Użytkowników Sklepu Internetowego, osób odwiedzających witrynę www.mmplus.pl, składających zamówienie, osób kontaktujących się z przedstawicielami działu obsługi klienta, osób odwiedzających nasz sklep stacjonarny i określa rodzaj, zakres, cele i sposoby korzystania z danych, a także prawa i obowiązki Użytkowników oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z części usług Sklepu Internetowego, w tym składnia Zamówień.

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Waszych danych osobowych w rozumieniu RODO jest firma MMPLUS Sp z. o.o. z siedzibą w ŁODZI, 90-013 Łódź, ul. Kilińskiego 122/128, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000184570 o numerze NIP: 7272374343. 

Administrator przetwarza Wasze dane osobowe w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Pod pojęciem „Dane osobowe” kryją się informacje odnoszące się do osoby fizycznej, której tożsamość została określona lub jest możliwa do określenia.

2. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez firmę MMPLUS Sp. z o.o. w celu prowadzenia Sklepu:

 

2.1Dane osobowe przetwarzane podczas rejestracji konta na www.mmplus.pl

Podczas tworzenia konta prosimy o podanie adresu e-mail. Klient świadomie i dobrowolnie udostępnia swoje dane, które może poszerzyć o imię, nazwisko, adres dostawy, nr telefonu, a także dane potrzebne do wystawienia FV.

Cele i podstawa prawna:

Celem rejestracji jest umożliwienie Użytkownikowi wglądu do historii zamówień i usprawnienia procesu składania zamówienia czy śledzenia procesu realizacji. Podstawą do przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika art. 6. ust. 1 lit. a RODO, którą można wycofać w dowolnym momencie kontaktując drogą e-mail: sklep@mmplus.pl

Firma MMPLUS Sp. z o.o. może wykorzystać adres e-mail również w celu wysyłania użytkownikowi ważnych informacji dotyczących produktów, bezpieczeństwa lub istotnych zmian w niniejszej Polityce prywatności.  Ponadto nazwa przekazana przez użytkownika jest powiązana z profilem jego konta i wyświetlana w przypadku przesyłania przez niego komentarzy lub innych materiałów w witrynie internetowej www.mmplus.pl. Podstawą prawną przetwarzania adresu e-mail  dla realizacji tych celów jest uzasadniony interes firmy MMPLUS Sp. z o.o. w zapewnieniu użytkownikowi ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa lub innych informacji o produktach lub koncie, lub informacji o zmianach w niniejszych Zasadach ochrony prywatności art. 6 ust. 1 lit. f.

2.2 Dane osobowe przetwarzane w przypadku logowania się do sklepu MMPLUS.pl za pomocą danych logowania do serwisów społecznościowych:

Można logować się do konta w sklepie MMPLUS.pl za pomocą danych logowania do serwisów społecznościowych (danych logowania do serwisu Gmail.com i Facebook.com). Jeśli Użytkownik zdecyduje się skorzystać z tej metody, podczas korzystania z niej po raz pierwszy zostanie wyświetlone zapytanie o zgodę, aby dostawca mediów społecznościowych mógł dostarczyć firmie MMPLUS Sp z o.o. pewnych informacji, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail.

Wszystkie te informacje są udostępniane firmie MMPLUS Sp. z o.o. przez dostawcę mediów społecznościowych, ponieważ umożliwia to sposób, w jaki działa konfiguracja logowania do mediów społecznościowych. Jedyną informacją przetwarzaną przez firmę MMPLUS Sp. z o.o. jest adres e-mail użytkownika. Jeśli użytkownik nie chce wyrazić zgody na udostępnianie informacji za pośrednictwem dostawcy mediów społecznościowych firmie MMPLUS Sp, z o.o., może  zalogować się do konta mmplus.pl za pomocą danych logowania do konta sklepu MMPLUS.pl.

Cel i podstawa prawna:

Firma MMPLUS Sp. z o.o. przypisuje adres e-mail otrzymany od dostawcy serwisu społecznościowego do konta MMPLUS.pl, aby użytkownik mógł użyć swojego adresu e-mail do logowania się do konta MMPLUS.pl w przyszłości, jeśli nie chce korzystać z danych logowania do serwisu społecznościowego. Podstawą prawną przetwarzania tych informacji w tym celu jest uzasadniony interes firmy MMPLUS Sp. z o.o. w zapewnieniu użytkownikowi alternatywnej metody logowania oraz w zapewnieniu bezpieczeństwa konta art. 6, ust. 1 lit f. RODO

2.3 Dane osobowe, które są przetwarzane podczas komunikacji użytkownika z firmą MMPLUS Sp. z o.o. i w momencie składania zamówienia:

W przypadku kontaktu z przedstawicielami działu obsługi klienta oraz składania zamówienia, za pośrednictwem strony internetowej www.mmplus.pl, poczty e-mail, telefonu lub osobiście w Sklepie Stacjonarnym, możemy gromadzić dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, jak również informacje na temat produktów oferowanych czy zamawianych w sklepie MMPLUS.pl oraz procesów reklamacyjnych. Tylko niezbędne dane do wywiązania się z umowy i obowiązków Sprzedawcy będą przez nas gromadzone. Niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości składania zamówienia, czy korzystania z prawa do reklamacji.

Cel i podstawa prawna:

Firma MMPLUS Sp. z o.o. wykorzystuje informacje w celu zapewnienia obsługi klienta i pomocy technicznej świadczonych Użytkownikowi oraz realizacji umowy sprzedaży  wraz z właściwym dostarczeniem zamawianego towaru, a także realizacji procesu reklamacji towaru. Podstawą prawną przetwarzania tych informacji w tych celach jest uzasadniony interes firmy MMPLUS Sp. z o.o. w zapewnieniu wysokiego poziomu pomocy sprzedażowej i po sprzedażowej (w tym wypełnienia obowiązków wynikających z Ustawy o prawach konsumenta) art. 6 ust. 1 lit. c, f  RODO, umowy sprzedaży art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także zgoda Klienta na przetwarzanie danych w przypadku informacji, np. o dostępności produktu art. 6 ust. 1 lit a.

Firma MMPLUS Sp. z o.o. może wykorzystać adres e-mail również w celu wysyłania użytkownikowi ważnych informacji dotyczących produktów, bezpieczeństwa lub istotnych zmian w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Art. 6 ust. 1 lit f RODO

2.4 Dane osobowe przetwarzane w procesie świadczenia usługi informacji marketingowej (Newsletter)

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od firmy MMPLUS Sp. z o.o., Administrator będzie przetwarzać adres e-mail Użytkownika w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących oferowanych produktów w Sklepie Internetowym MMPLUS.pl. Podstawą prawną przetwarzania w tym celu adresu e-mail jest zgoda użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a. Zgodę można wycofać w każdej chwili kontaktując się pod adresem e-mail: sklep@mmplus.pl, lub odpisując na newsletter, pisząc w treści wiadomości „NIE”

3. Kategorie odbiorców danych osobowych i narzędzia internetowe.

3.1 Dla zapewnienia realizacji zadań korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym możemy przekazywać Wasze dane osobowe proporcjonalnie do potrzeb, takim jak firmy realizujące dostawę towarów, dostawcę płatności, naszym partnerom zapewniającym obsługę Sklepu Internetowego, biuro księgowe, dostawcy oprogramowania usprawniające działalność firmy (programy księgowe) oraz firmy zapewniające usługi hostingowe, oraz podmiotom sprawdzającym jakość i zadowolenie z obsługi. Wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne ani  przechowywane przez MMPLUS Sp. z o.o.

3.2 Administrator nie sprzedaje, nie przekazuje i nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucją, poza wymienionymi w punkcie 3.1, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu.

3.3 Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

 

4. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie) i wpływ procesu na Twoje prawa.

4.1 Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie wywołuje to wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub istotnie nie wpływa na Twoją sytuację.

4.2 Profilowanie danych osobowych przez MMPLUS Sp. z o.o. polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań, a także do remarketingu wykorzystywanego poprzez Facebook.com oraz Google. Narzędzia wykorzystywane do przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany opisaliśmy poniżej.

4.3 Usługi analityczne i narzędzia zewnętrzne wykorzystywane na witrynie www.mmplus.pl:

  • Google Analytics służy do monitorowania statystyk witryn internetowych oraz danych demograficznych, zainteresowań i zachowań jej użytkowników w trakcie odwiedzin. Dane te mogą być wykorzystane w przygotowaniu spersonalizowanych reklam. Informacje o tym jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z naszej witryny znajdziesz tutaj. Aby wyłączyć przesyłanie informacji, pobierz i zainstaluj dodatek blokujący Google Analytics w swojej przeglądarce. Więcej informacji tutaj.
  • Live Chat Smartsupp  wykorzystujemy  dla zapewnienia szybkiej, wygodnej formy kontaktu i wysokiego poziomu obsługi Klienta, co jest w interesie Sklepu MMPLUS.pl.  Smartsupp.com, s.r.o., VAT ID CZ03668681 (dalej "Smartsupp") przetwarza dane osobowe (Adres IP, system operacyjny, przeglądarka, historia przeglądanych stron w witrynie www.mmplus.pl, lokalizacja, jeśli ta jest włączona i udostępniona w urządzeniu Użytkownika) w imieniu Administratora i właściciela  witryny www.mmplus.pl. Przetwarzanie danych przez Smartsupp jest zgodne z rozporządzeniem RODO. Informacje na temat prywatności danych osobowych i przetwarzania danych Smartsupp znajdują się na stronie www.smartsupp.com/privacy.
  • Facebook Pixel to narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań zalogowanych Użytkowników portalu Facebook.com podejmowanych przez Użytkowników w witrynie www.MMPLUS.PL. Narzędzie zbiera min. dane takie jak przeglądane strony, historię zakupów, porzucone koszyki, korzystanie z form płatności, itp. Do śledzenia nie musi być otwarta, aktywna karta Facebook.com, wystarczy że Użytkownik nie wyloguje się z portalu, a przeglądarka pamięta jego hasło. Dla uniknięcia śledzenia wystarczy się wylogować, dlatego jeśli nie życzysz sobie śledzenia przez Facebook Pixel prosimy o wylogowanie się z serwis Facebook.com. Narzędzie te wykorzystujemy do remarketingu na portalu Facebook.com. 

 

4.4 Cookies

Na naszej witrynie www.mmplus.pl wykorzystujemy tzw. ciasteczka – pliki tekstowe umieszczane na Twoim urządzeniu w celu dostosowania naszej witryny do Twoich potrzeb, zapisania ustawień i podtrzymania sesji, czy służyć do celów marketingowych. Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Temat plików cookies poruszyliśmy szerzej w zakładce Cookies.

5. Dzieci

Witryna internetowa www.mmplus.pl jest przeznaczona dla osób, które ukończyły 16 lat. Jeśli ustalimy, że zostały przez nas zgromadzone dane osobowe osoby, która nie ukończyła 16 lat, podejmiemy kroki mające na celu jak najszybsze usunięcie tych danych.

6. Prawa użytkownika

Użytkownik na mocy RODO jest uprawniony do żądania od firmy MMplus Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich wymazania lub sprostowania, przenoszenia danych, ograniczania przetwarzania swoich danych osobowych, nie wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz do wnoszenia skargi do organów nadzorczych jakim jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W razie chęci skorzystania ze swoich spraw proszę skontaktować się drogą e-mail na adres:

sklep@mmplus.pl

7. Okres przechowywania danych osobowych

7.1 Dane osobowe użytkownika zarejestrowanego na www.mmplus.pl będą przechowywane tak długo  jak konto jest uważane za aktywne. Dezaktywować konto można kontaktując się pod adresem e-mail: sklep@mmplus.pl. Nie spowoduje to jednak usunięcia danych kontaktowe z historią zakupów. Będą przechowywane tak długo jak ciążyć będzie na nas prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń i obowiązek rachunkowy ( 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dokumentacja dotyczy), w zależności od tego, co nastąpi później, jednak nie dłużej niż 11 lat od dostarczenia zakupionego towaru.

7.2 Dane osobowe uzyskane w procesie Zakupu produktów oferowanych przez MMPLUS Sp. z o.o. przechowywane będą tak długo jak ciążyć będzie na nas prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń i obowiązek rachunkowy ( 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dokumentacja dotyczy), w zależności od tego, co nastąpi później, jednak nie dłużej niż 11 lat od dostarczenia zakupionego towaru.

7.3 Dane osobowe wykorzystane do kontaktu z obsługą klienta zostaną usunięte niezwłocznie po  wyczerpaniu i zakończeniu tematu.

7.4 Dane osobowe podane przy zapisie na newsletter będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody. Można to zrobić w dowolnym momencie odpisując w treści wiadomości „NIE” lub kontaktując się pod adresem e-mail: sklep@mmplus.pl

 

8. Zabezpieczenie danych osobowych

8.1 Administrator danych osobowych chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem, utratą czy uszkodzeniem.

8.2 Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć Hasło przed  ujawnieniem go osobom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączne ryzyko i odpowiedzialność związaną z ujawnieniem Hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia Hasła) lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Administratora  o korzystaniu z jego Konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Użytkownika naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

8.3 Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a serwerem Sklepu Internetowego jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Sklep Internetowy. Informacja wysyłana z serwera Sklepu Internetowego do Użytkownika jest kodowana, a następnie dekodowana.

9. Odsyłanie do innych stron internetowych.

Na naszej stronie zamieszczamy linki do innych stron internetowych, nie odpowiadamy jednak za standard i politykę ochrony danych osobowych prowadzoną przez administratorów tych stron.

10. Monitoring w Sklepie Stacjonarnym.

W naszym salonie zainstalowany jest monitoring wizyjny w celach zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia firmy MMplus Sp z o.o. Nagrywany materiał jest usuwany po 30 dniach, chyba że zostanie zabezpieczony w przypadku podejrzenia złamania prawa. Nagrania nie są wykorzystywany do profilowania.

11. Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest dostępny w siedzibie MMPLUS Sp z o.o. pod adresem korespondencyjnym 90-013 Łódź, ul. Kilińskiego 122/128, adres e-mail: sklep@mmplus.pl

12. Aktualizacja Zasad ochrony prywatności

Możemy zaktualizować Zasady ochrony prywatności w dowolnej chwili ze względu na zmiany w prawie i technologii w tym wykorzystywanych narzędzi internetowych lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.